Pakar Mata Yusof @ Yusof Eye Specialist

Tentang Klinik Kami

Lihat Servis

Biografi Dr. Yusof

Profesion
 • DR. MOHD YUSOF BIN ISMAIL.
 • MD.USM. MS(OPTHAMOLOGY)UKM.
 • Consultant Eye Surgeon.
 • MMC:26484.
 • NSR:134137.
Pendidikan
 • SM Teknik, Johor Bahru.
 • Matrikulasi Sains Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
 • Under Graduate (MD) USM Pulau Pinang.
 • Post Graduate (MS) UKM Bangi, Selangor.
Pengalaman
 • Berkhidmat sebagai pakar mata di Hospital Melaka sekitar tahun 1998-2000.
 • Tenaga pengajar sambilan di Manipal Medical College, Melaka sekitar tahun 1998-2000.
 • Memulakan klinik persendirian pada tahun 2000.

Segamat Bahau Bentong

Ikut Kami di Facebook

Instagram